MENCI CAPPELLOTT CAP2500 ADR Specjalistyczna autocysterna do przewozu cisterna de combustible

PDF
225.100 €
Precio sin IVA
999.000 PLN
≈ 253.300 US$
276.873 €
Precio con IVA incluido
Póngase en contacto con el vendedor
Marca MENCI
Modelo CAPPELLOTT CAP2500 ADR Specjalistyczna autocysterna do przewozu
Tipo cisterna de combustible
Año de fabricación 2004
Volumen 53570 l
Ubicación Polonia Niwy Daleszyckie 8
Fecha de publicación may 28, 2020
Id. de Autoline YU21663
PDF
Carrocería
Rueda de repuesto
Caja de herramientas
Cisterna semirremolque
Acero inoxidable
Panel interior galvanizado
Calefacción
Ordenador
Sistema de lavado de cisterna
Ejes
Ejes 3
Suspensión neumática/neumática
Frenos
ABS
EBS
Equipo adicional
ADR 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8, 9
Estado
Estado usados
Información adicional: Inglés Polaco
CAPPELLOTTO CAP2500 RSM ADR Specialized tank truck for waste transport

Tanks for transporting zinc materials CAP-ADR is the most modern solution for transporting hazardous waste. Built in accordance with ADR and other international safety standards, it has a vacuum system for removing hazardous waste and is completely safe for both the operator and the environment

Classes of transported materials according to ADR: 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 and 9 specified by code L4AH + SAH
Class 3: flammable liquids;
Class 4.1: flammable solids;
Class 5.1: Combustible materials;
Class 6.1: Toxic materials;
Class 6.2: Biohazard materials;
Class 8: corrosive materials;
Class 9: other hazardous materials

Built year: 2004
Tank capacity of 25.57 m3
Ring vacuum pump: HIBON SIAH 840
PRATISSOLI EK 30 high pressure pump

Water tank
Prepared for storing clean water or dilution solutions, neutralization and removal of impurities, as well as purification operations with a capacity of 1000 liters,

The semi-trailer is equipped with a SCANIA engine so that the semi-trailer is self-sufficient can work without a tractor unit.

The CAP vacuum semi-trailer offers the best in vacuum technology and pneumatic handling of dry and wet materials (including ADR materials). The machine combines maximum performance and high suction power with a wide range of cam pumps: from 4,500 m3 / h to 13,000 m3 / h at max. 90% vacuum.
CAP is designed for removing wet and dry materials over long distances and at great depth by suction. The exclusive automatic strainer strain relief system eliminates downtime, enabling continuous operation without having to interrupt vacuuming. Special Cappellotto P.O.S. (Pressure relief system) pumps dry materials up to a height of 60 meters. CAP can be used in various industries. Equipped with a number of high-pressure and triplex-piston pumps, this machine is highly resistant to abrasive and aggressive materials

SEMI-TRAILER IN EXCELLENT TECHNICAL CONDITION!
VISUALLY PRESENTED!
IN PERFECT CONDITION!
100% NO ACCIDENT!
Price for export

POSSIBILITY OF LOAN or LEASING

- we handle loan and leasing formalities
- simplified procedures 0% of the first payment
- and newly opened companies
- and also clients registered in KRD and BIG

MORE INFORMATION AT NO.

+48 697 070 670 (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viber
+48 661 615 124 (POL)

WARNING.
This announcement is only commercial information and does not constitute an offer within the meaning of art. 66, § 1. of the Civil Code. The seller is not responsible for any errors or obsolete announcement
In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION, more information +48697070670

CAPPELLOTTO CAP2500 RSM ADR Specjalistyczna autocysterna do przewozu odpadów

Cysterny do transportu materiałów cynkowych CAP-ADR to najnowocześniejsze rozwiązanie do transportu odpadów niebezpiecznych. Zbudowany zgodnie ze standardami ADR i innymi międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa, posiada system próżniowy do usuwania niebezpiecznych odpadów i jest całkowicie bezpieczny zarówno dla operatora, jak i środowiska

Klasy przewożonych materiałów wg ADR: 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 i 9
określone kodem L4AH + SAH
Klasa 3: łatwopalne ciecze;
Klasa 4.1: łatwopalne ciała stałe;
Klasa 5.1: Materiały palne;
Klasa 6.1: Materiały toksyczne;
Klasa 6.2: Zagrożenie biologiczne materiały;
Klasa 8: materiały żrące;
Klasa 9: inne materiały niebezpieczne

Rok produkcji zabudowy: 2004
Pojemność zbiornika 25,57 m3
Pompa próżniowa pierścieniowa: HIBON SIAH 840
Pompa wysokiego ciśnienia PRATISSOLI EK 30

Zbiornik na wodę
Przygotowany do składowania czystej wody lub roztworów do rozcieńczania neutralizacji i usuwania zanieczyszczeń, a także operacji oczyszczania o pojemności 1000 litrów,

Naczepa wyposażona jest w silnik SCANIA dzięki czemu naczepa jest samowystarczalna może pracować bez ciągnika siodłowego.

Naczepa próżniowa CAP oferuje najlepsze w technologii próżniowej i pneumatyczne przenoszenie suchych i mokrych materiałów (w tym materiałów ADR). Maszyna łączy maksymalną wydajność i wysoką moc ssania z szeroką gamą pomp krzywkowych: od 4500 m3 / h do 13 000 m3 / h przy max. 90% próżni.
CAP jest przeznaczony do usuwania mokrych i suchych materiałów na duże odległości i na dużej głębokości przez odsysanie. Ekskluzywny automatyczny system odciążania worka filtracyjnego eliminuje przestoje, umożliwiając ciągłą pracę bez konieczności przerywania odkurzania. Specjalne Cappellotto P.O.S. (System odciążania ciśnienia) pompuje suche materiały do wysokości 60 metrów. CAP może być stosowany w różnych dziedzinach przemysłu. Wyposażona w szereg pomp wysokociśnieniowych i triplex-tłokowych, ta maszyna jest wysoce odporna na materiały ścierne i agresywne

NACZEPA W REWELACYJNYM STANIE TECHNICZNYM!
WIZUALNIE PREZENTUJE SIĘ REWELACYJNIE!
W IDEALNYM STANIE!
100% BEZWYPADKOWY!
Cena na export

MOŻLIWOŚĆ KREDYTU lub LEASINGU

-załatwiamy formalności kredytowo leasingowe
-procedury uproszczone 0% pierwszej wpłaty
-oraz na nowo otwarte firmy
-a także klientów wpisanych do KRD i BIG

WIĘCEJ INFORMACJI POD NR.

+48 697 070 670 (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viber
+48 661 615 124 (POL)

UWAGA.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66,§ 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia
Consejos de compra
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de seguridad
Anuncios similares