NEPTUN 4300 l depósito de agua nuevo

PDF
NEPTUN 4300 l depósito de agua nuevo
NEPTUN 4300 l depósito de agua nuevo
NEPTUN 4300 l depósito de agua nuevo imagen 2
NEPTUN 4300 l depósito de agua nuevo imagen 3
NEPTUN 4300 l depósito de agua nuevo imagen 4
NEPTUN 4300 l depósito de agua nuevo imagen 5
¿Le interesa el anuncio?
1/5
PDF
833,70 €
Precio neto
20.580 CZK
Contacte con el vendedor
Tipo:  depósito de agua
Volumen:  4.3 m³
Peso neto:  160 kg
Ubicación:  Chequia Zlin
Fecha de publicación:  más de 1 mes
Id. de Autoline:  DK36035
Cisterna
Número de secciones:  15
Estado
Estado:  nuevo
Información adicional
Color:  blanco

Información adicional — NEPTUN 4300 l depósito de agua nuevo

Inglés
Underground retention tanks (or sumps) for rainwater or sewage ELKOPLAST NEPTUN with a volume of 4300 liters. They are made by the rotational casting method from high-quality polyethylene with a food certificate. Thanks to this technology, the tank is made in one piece without a joint.

There is no need to concrete their casing.

The tanks are seamless and there is no risk of the joint breaking.

We manufacture the tanks in our own facility in Zlín.

The shaft is part of the reservoir. The underground tank NEPTUN 4300 l has a fixed shaft with a height of 450 mm. The height of the shaft can easily be shortened or extended by using an extension.

The inflow set for the tank is ordered separately.

The reservoirs meet the conditions for receiving a subsidy from the Dešťovka subsidy program

The color of the tank in the picture is illustrative. Tanks can be supplied in white, black or in a different color.

Currently, for this type of goods, it is only necessary to pay by bank transfer (to an advance invoice) or by card online. It is not possible to pay on delivery. Thank you for your understanding.
Podzemní retenční nádrže (neboli jímky) na dešťovou nebo splaškovou vodu ELKOPLAST NEPTUN o objemu 4300 litrů. Jsou vyrobeny metodou rotačního odlévání z vysoce jakostního polyethylenu s potravinářským atestem. Díky této technologii je nádrž vyrobena z jednoho kusu bez spoje.

Není potřeba obetonovat jejich plášť.

Nádrže jsou bezešvé a nehrozí tak riziko prasknutí spoje.

Nádrže vyrábíme ve vlastním provozu ve Zlíně.

Šachta je součástí nádrže. Podzemní nádrž NEPTUN 4300 l má pevnou šachtu o výšce 450 mm. Výšku šachty lze případně jednoduše zkrátit nebo prodloužit použitím nádstavce.

Přítokový set k nádrži objednávává zvlášť.

Nádrže splňují podmínky k získání dotace z dotačního programu Dešťovka

Barva nádrže na obrázku je ilustrativní. Nádrže mohou být dodány v bílé, černé, popř. v jiné barvě.

V současné době je nutné u tohoto typu zboží platit pouze bankovním převodem (na zálohovou fakturu) nebo kartou online. Není možné platit na dobírku. Děkujeme za pochopení.
Unterirdische Rückhaltebecken (oder Auffangwannen) für Regenwasser oder Abwasser ELKOPLAST NEPTUN mit einem Volumen von 4300 Litern. Sie werden im Rotationsgussverfahren aus hochwertigem Polyethylen mit Lebensmittelzertifikat hergestellt. Dank dieser Technologie ist der Tank aus einem Stück ohne Verbindungsstelle gefertigt.

Eine Betonierung ihrer Ummantelung ist nicht erforderlich.

Die Tanks sind nahtlos und es besteht keine Gefahr, dass die Verbindung bricht.

Wir fertigen die Tanks in unserem eigenen Werk in Zlín.

Der Schacht ist Teil des Tanks. Der Erdtank NEPTUN 4300 l verfügt über einen festen Schacht mit einer Höhe von 450 mm. Durch den Einsatz einer Verlängerung lässt sich die Schafthöhe problemlos verkürzen oder verlängern.

Das Zulaufset für den Tank ist separat zu bestellen.

Die Stauseen erfüllen die Voraussetzungen für den Erhalt einer Förderung aus dem Förderprogramm Dešťovka

Die Farbe des Tanks auf dem Bild dient der Veranschaulichung. Tanks können in Weiß, Schwarz oder Weiß geliefert werden in einer anderen Farbe.

Derzeit ist für diese Art von Waren nur eine Zahlung per Banküberweisung (auf Vorabrechnung) oder per Karte online erforderlich. Eine Zahlung per Nachnahme ist nicht möglich. Danke für Ihr Verständnis.
Réservoirs de rétention (ou puisards) enterrés pour eaux pluviales ou usées ELKOPLAST NEPTUN d'un volume de 4300 litres. Ils sont fabriqués par coulée rotative à partir de polyéthylène de haute qualité avec un certificat alimentaire. Grâce à cette technologie, le réservoir est réalisé d’une seule pièce sans joint.

Il n'est pas nécessaire de bétonner leur boîtier.

Les réservoirs sont sans soudure et il n’y a aucun risque de rupture des joints.

Nous fabriquons les réservoirs dans notre propre usine à Zlín.

L'arbre fait partie du réservoir. La cuve enterrée NEPTUN 4300 l possède un puits fixe d'une hauteur de 450 mm. La hauteur de l'arbre peut facilement être raccourcie ou allongée à l'aide d'une rallonge.

Le kit d'arrivée d'eau pour le réservoir est à commander séparément.

Les réservoirs remplissent les conditions pour bénéficier d'une subvention du programme de subventions Dešťovka

La couleur du réservoir sur la photo est illustrative. Les réservoirs peuvent être livrés en blanc, noir ou dans une couleur différente.

Actuellement, pour ce type de marchandises, il suffit de payer par virement bancaire (sur facture préalable) ou par carte en ligne. Il n'est pas possible de payer à la livraison. Merci pour votre compréhension.
Podziemne zbiorniki retencyjne (lub studzienki) na wodę deszczową lub ścieki ELKOPLAST NEPTUN o pojemności 4300 litrów. Wykonane są metodą odlewu rotacyjnego z wysokiej jakości polietylenu posiadającego atest spożywczy. Dzięki tej technologii zbiornik wykonany jest z jednego kawałka, bez połączenia.

Nie ma potrzeby betonowania ich obudowy.

Zbiorniki są bezszwowe i nie ma ryzyka pęknięcia złącza.

Zbiorniki produkujemy we własnym zakładzie w Zlinie.

Wał jest częścią zbiornika. Zbiornik podziemny NEPTUN 4300 l posiada szyb stały o wysokości 450 mm. Wysokość trzonu można łatwo skrócić lub wydłużyć za pomocą przedłużki.

Zestaw dopływowy do zbiornika zamawia się osobno.

Zbiorniki spełniają warunki otrzymania dotacji z programu dotacji Dešťovka

Kolor zbiornika na zdjęciu ma charakter poglądowy. Zbiorniki mogą być dostarczane w kolorze białym, czarnym lub w innym kolorze.

Obecnie za tego typu towar wystarczy zapłacić przelewem (do faktury zaliczkowej) lub kartą on-line. Nie ma możliwości zapłaty przy odbiorze. Dziękuję za zrozumienie.
Rezervoare subterane de reținere (sau bazine) pentru apă pluvială sau canalizare ELKOPLAST NEPTUN cu un volum de 4300 litri. Sunt fabricate prin metoda turnării rotative din polietilenă de înaltă calitate cu certificat alimentar. Datorită acestei tehnologii, rezervorul este realizat dintr-o singură bucată fără îmbinare.

Nu este nevoie să betonați carcasa lor.

Rezervoarele sunt fără sudură și nu există riscul de rupere a îmbinării.

Producem rezervoarele în propria noastră fabrică din Zlín.

Axul face parte din rezervor. Rezervorul subteran NEPTUN 4300 l are un ax fix cu inaltimea de 450 mm. Înălțimea arborelui poate fi scurtată sau extinsă cu ușurință folosind o extensie.

Setul de alimentare pentru rezervor este comandat separat.

Rezervoarele îndeplinesc condițiile pentru a primi o subvenție din programul de subvenție Dešťovka

Culoarea rezervorului din imagine este ilustrativă. Rezervoarele pot fi livrate alb, negru sau într-o culoare diferită.

În prezent, pentru acest tip de mărfuri este necesară doar plata prin transfer bancar (la o factură în avans) sau cu cardul online. Nu se poate plati la livrare. Multumesc pentru intelegere.
Podzemné retenčné nádrže (čiže nádrže) na dažďovú alebo splaškovú vodu ELKOPLAST NEPTUN s objemom 4300 litrov. Sú vyrobené metódou rotačného odlievania z vysoko akostného polyetylénu s potravinárskym atestom. Vďaka tejto technológii je nádrž vyrobená z jedného kusu bez spoja.

Nie je potrebné obetónovať ich plášť.

Nádrže sú bezšvíkové a nehrozí tak riziko prasknutia spoja.

Nádrže vyrábame vo vlastnej prevádzke v Zlíne.

Šachta je súčasťou nádrže. Podzemná nádrž NEPTUN 4300 l má pevnú šachtu s výškou 450 mm. Výšku šachty možno prípadne jednoducho skrátiť alebo predĺžiť použitím nádstavca.

Prítokový set k nádrži objednáva zvlášť.

Nádrže spĺňajú podmienky na získanie dotácie z dotačného programu Dažďovka

Farba nádrže na obrázku je ilustratívna. Nádrže môžu byť dodané v bielej, čiernej, popr. v inej farbe.

V súčasnej dobe je nutné pri tomto type tovaru platiť iba bankovým prevodom (na zálohovú faktúru) alebo kartou online. Nie je možné platiť na dobierku. Ďakujeme za pochopenie.
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!

Anuncios similares