Prensa para chatarra ALKOR Alprhaw 12000 - Hydraulic press

PDF
¿Le interesa el anuncio?
Contacte con el vendedor
1/20
23.930 €
Precio sin IVA
102.000 PLN
≈ 26.574 US$
Contacte con el vendedor
Tipo prensa para chatarra
Año 2014
Ubicación Polonia Belchatów
Fecha de publicación más de 1 mes
Id. de Autoline MA14652
PDF
Estado
Estado usados
¿Necesita la entrega? Calcular el precio de envío a su país

Información adicional:

Inglés Polaco
Producer: Alkor Sp. z o.o., Poland
Model: ALPRHW 12000
Production year: 2014
Serial number: 741 / PM / 14
No hour meter
Complete weight of the press: 50,000 kg
The pressure of the adjustable main table: 80 - 12,000 kN
Clamping force of the release ejector: 4000
Dimensions of the working table: 1400 x 1400 mm
Diameter of working table piston: no data available
The pitch between the tables: 50 - 800 mm
Clearance between the columns of the press: minimum 1500 mm
Distance of the slider from the press table: 1000 mm
Jump of the ejector plate: 200 mm
Equipment:
- lower body of the press with a control panel, main electric motor, press hydraulic drive mechanism, Atos valve valve,
- upper body of the hydraulic press with pump and piston rod,
- upper table of the hydraulic press,
- pull-out bottom table for automatic filling of the lower part of the hydraulic press mold,
- a release ejector for the lower table of the 2012 Moss Skew Mech hydraulic press with a pressure of 4000 kN
- mounting poles 4 pieces
- sleeve nuts for mounting poles with washers 8 pieces
- high-pressure tube 1 piece

Additional information
Hydraulic press is a technical device multiplying the pressure by using the phenomenon of pressure stability in a closed hydraulic system. The press in question is a 4-column, pressing press used for crushing the batch in special forms. No forms at the device.
Producent: Alkor Sp. z o.o., Polska
Model: ALPRHW 12000
Rok produkcji: 2014
Nr seryjny: 741/PM/14
Brak licznika motogodzin
Waga kompletna prasy: 50 000 kg
Siła nacisku regulowanego stołu głównego: 80 - 12 000 kN
Siła nacisku wypychacza wysprzęglającego: 4000
Wymiary stołu roboczego: 1400 x 1400 mm
Średnica tłoczyska stołu roboczego: brak danych
Skok między stołami: 50 – 800 mm
Prześwit między kolumnami prasy: minimum 1500 mm
Odległość suwaka od stołu prasy: 1000 mm
Skok płyty wypychacza: 200 mm
Wyposażenie:
- korpus dolny prasy z panelem sterowania, głównym silnikiem elektrycznym, mechanizmem napędu hydraulicznego prasy, wyspą zaworową Atos,
- górny korpus prasy hydraulicznej z pompą i tłoczyskiem,
- górny stół prasy hydraulicznej,
- wysuwany stół dolny do automatycznego zasypywania dolnej części formy prasy hydraulicznej,
- wypychacz wysprzęglający do dolnego stołu prasy hydraulicznej Skraw Mech z 2012 roku o nacisku 4000 kN
- słupy montażowe 4 sztuki
- nakrętki tulejowe nasadkowe do słupów montażowych z podkładkami 8 sztuk
- rura wysokociśnieniowa 1 sztuka

Dodatkowe informacje
Prasa hydrauliczna to urządzenie techniczne zwielokrotniające siłę nacisku dzięki wykorzystaniu zjawiska stałości ciśnienia w zamkniętym układzie hydraulicznym. Przedmiotowa prasa jest prasą 4-kolumnową, tłoczącą, służącą do zgniatania wsadu znajdującego się w specjalnych formach. Brak form przy przedmiotowym urządzeniu.
Consejos de compra
Importante
Esta oferta es de caracter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de seguridad
Escribir
Llamar

Anuncios similares