Rastrillo hilerador Metal-Technik Zgrabiarka 3,5m Metal-Technik // 1-rotor rakers nuevo

PDF
¿Le interesa el anuncio?
Contacte con el vendedor
1/4
1.751 €
Precio sin IVA
7.500 PLN
≈ 1.891 US$
2.153,73 €
Precio con IVA incluido
Contacte con el vendedor
Marca Metal-Technik
Modelo Zgrabiarka 3,5m Metal-Technik // 1-rotor rakers
Tipo rastrillo hilerador
Año 2019
Peso neto 400 kg
Ubicación Polonia Stoczek
Fecha de publicación más de 1 mes
Id. de Autoline AA16546
PDF
Descripción
Ancho de alcance 3.5 m
Capacidad 3.5 m/h
Estado
Estado nuevo
¿necesita envío? Calcular el precio de envío a su país
Información adicional: Inglés Alemán Polaco
The rotary rake is designed for small and medium-sized farms,
is used exclusively for raking low-stem grass and green forage, as well as hay.
Operating the machine ensures even and airy swath laying.
It has a slide-out forming cover that allows you to adjust the width
the roller being laid. Regular roller coming out of the rake, without twisting
grass, enables quick swath drying and easy baling with a press. Rake
is equipped with nine working arms on each arm
4 double spring fingers installed. To facilitate transport
the guard and protective frame are raised above the machine and are easy to disassemble
the rake arms are placed in a stand on the main frame of the rake.
The machine has a screw height adjustment which ensures always
clean raking by adjusting the working height of the raking tines.
The rake is high quality equipment, characterized by simple and durable
building.

Overall dimensions (transport / working):
- length 2400/3200 mm
- width 1400/3500 mm
- height 1650/1100 mm
Machine weight 400 kg
Aggregating with a tractor
- tractor class Kl.2
- 30 kW tractor power
Yield 3.5 ha / h
- PTO gear drive
- PTO speed 540
Number of road wheels 4 pcs
Der Schwader ist für kleine und mittlere Betriebe konzipiert,
wird ausschließlich zum Harken von Niederstammgras und Grünfutter sowie von Heu verwendet.
Die Bedienung der Maschine sorgt für eine gleichmäßige und luftige Schwadverlegung.
Es verfügt über eine ausziehbare Abdeckung, mit der Sie die Breite einstellen können
die Walze wird gelegt. Regelmäßige Rolle, die aus dem Rechen kommt, ohne sich zu verdrehen
Gras, ermöglicht schnelles Trocknen des Schwads und einfaches Pressen mit einer Presse. Rechen
ist mit neun Arbeitsarmen an jedem Arm ausgestattet
4 doppelte Federfinger eingebaut. Transport zu erleichtern
Die Schutzhaube und der Schutzrahmen werden über die Maschine angehoben und sind leicht zu demontieren
Die Schwaderarme befinden sich in einem Ständer am Hauptrahmen des Schwaders.
Die Maschine verfügt über eine Schneckenhöhenverstellung, die immer gewährleistet
Saubere Schwaderstellung durch Einstellen der Arbeitshöhe der Schwaderzinken.
Der Schwader ist hochwertig ausgestattet, einfach und langlebig
Bau.

Gesamtabmessungen (Transport / Arbeiten):
- Länge 2400/3200 mm
- Breite 1400/3500 mm
- Höhe 1650/1100 mm
Maschinengewicht 400 kg
Aggregieren mit einem Traktor
- Traktorklasse Kl.2
- 30 kW Traktorleistung
Ausbeute 3,5 ha / h
- Zapfwellenantrieb
- Zapfwellendrehzahl 540
Anzahl der Straßenräder 4 Stk
Zgrabiarka karuzelowa przeznaczona jest dla małych i średnich gospodarstw,
służy wyłącznie do zgrabiania traw i zielonek nisko-łodygowych oraz siana.
Praca maszyną zapewnia układanie równego i przewiewnego pokosu.
Posiada osłonę formującą, wysuwaną pozwalającą na regulację szerokości
układanego wałka. Regularny wałek wychodzący ze zgrabiarki, bez skręceń
trawy, umożliwia szybkie dosychanie pokosu i łatwy zbiór prasą. Zgrabiarka
wyposażona jest w dziewięć ramion roboczych, na każdym ramieniu
zamontowano 4 podwójne palce sprężyste. W celu ułatwienia transportu
osłona i stelaż ochronny są podnoszone nad maszynę, a łatwe do demontażu
ramiona zgrabiarki są umieszczane w stojaku na ramie głównej zgrabiarki.
Maszyna posiada śrubową regulację wysokości pracy co zapewnia zawsze
czyste zgrabianie poprzez dostosowanie wysokości pracy zębów grabiących.
Zgrabiarka jest sprzętem wysokiej jakości, charakteryzuje się prostą i trwałą
budową.

Wymiary gabarytowe (transport/robocze):
- długość 2400/3200 mm
- szerokość 1400/3500 mm
- wysokość 1650/1100 mm
Masa maszyny 400 kg
Agregowanie z ciągnikiem
- klasa ciągnika Kl.2
- moc ciągnika 30 kW
Wydajność 3,5 ha/h
- napęd przekładni WOM
- obroty WOM 540
Ilość kół jezdnych 4 szt.
Consejos de compra
Importante
Esta oferta es de caracter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de seguridad
Anuncios similares