BOURGAULT FMS 3320 3720 sembradora combinada nueva

PDF
¿Le interesa el anuncio?
Contacte con el vendedor
1/17
Precio:
a consultar
Consulte el precio
Contacte con el vendedor
Marca BOURGAULT
Modelo FMS 3320 3720
Tipo sembradora combinada
Año de fabricación 2020
Longitud del transporte 8 m
Ubicación Ucrania Kiyiv
Fecha de publicación abr 08, 2021
Id. de Autoline RE20640
PDF
Descripción
Ancho de alcance 6 m
Distancia entre filas 16 mm
Volumen del depósito 4800 l
Potencia del tractor requerida 200 Hp
Dimensiones de transporte 8 m × 3 m × 4 m
Estado
Estado nuevo
Información adicional
Уникальная конструкция посевных комплексов серии FMS от Bourgault представляет
собой идеальное сочетание прочного стального пневматического бункера для семян и удобрений, и рамы с независимой паралеллограммной конструкцией рычагов дисковых (CD) или анкерных (HD) сошников.

Пневматический бункер:
Следуя традициям производства компании Bourgault, бункер посевных комплексов FMS сконструирован в соответствии с наивысшими мировым стандартам качества и безопасности, а также содержит в себе усовершенствованную измерительную систему семян и удобрений PDM ProTM и многосекционную конструкцию KNEXTM с возможностью интегрирования секций бункера в зависимости от условий посева и требований хозяйств.
Пневматический бункер объемом 4800 л или 7200 л оснащен колесами большого диаметра, что обеспечивают исключительную проходимость на рыхлых и переувлажненных участках поля.

Высевающая часть (дисковые или анкерные сошники):
Сошники всех модификаций как двухрядных дисковых, так и трехрядных анкерных агрегатов FMS включают в себя параллелограммную конструкцию рычагов, что позволяет сохранять равномерную глубину заделки семян. Таким образом, дисковые и анкерные сошники работают независимо от прочной рамы сечением 127 мм х 127 мм. Передняя часть агрегата оснащена высокопрочным сцепным устройством, равномерно передающим тяговую нагрузку на трактор. При раскладывании агрегатов c рабочей шириной 6 метров, складываемые секции образуют цельную, ровную конструкцию. Агрегаты с рабочей шириной 8 метров могут быть опционально оборудованы дополнительными колесами на
крыльях рамы. Это образует трехсекционную конструкцию для более качественного копирования контура поля.

Посевные комплексы серии FMS с дисковыми сошниками обеспечивают равномерное и точное размещение семян при сохранении целостности посевного ложа. Это достигается благодаря комбинации тонкого, но в то же время сверхпрочного диска и уникального
низкопрофильного скребка LDxTM, который гарантирует прямую и точную траекторию подачи семян и удобрений максимально низко к режущему краю диска.

Посевные комплексы серии FMS с анкерными сошниками обеспечивают превосходное копирование контура поля даже при посеве на небольшую глубину благодаря параллелограммной конструкции рычага с пропорцией работы 2:1.

Система для внесения удобрений в междурядья MRB. Система MRB от Bourgault обеспечивает оптимальное размещение удобрений в междурядья при любых условиях, увеличивая Ваш заработок даже в засушливые годы. С помощью дисковых сошников MRB производится внесение полных норм азотных и серосодержащих удобрений
на безопасном от семян расстоянии.
Унікальна конструкція посівних комплексів серії FMS від Bourgault представляє
собою ідеальне поєднання міцного сталевого пневматичного бункера для насіння і добрив, і рами з незалежної паралеллограммной конструкцією важелів дискових (CD) або анкерних (HD) сошників.

Пневматичний бункер:
Наслідуючи традиції виробництва компанії Bourgault, бункер посівних комплексів FMS сконструйований відповідно до найвищих світових стандартів якості і безпеки, а також містить у собі вдосконалену вимірювальну систему насіння і добрив PDM ProTM і многосекционную конструкцію KNEXTM з можливістю інтегрування секцій бункера в залежності від умов посіву та вимог господарств.
Пневматичний бункер об'ємом 4800 л або 7200 л оснащений колесами великого діаметру, що забезпечують виняткову прохідність на пухких і перезволожених ділянках поля.

Висіваюча частина (дискові або анкерні сошники):
Сошники всіх модифікацій як дворядних дискових, так і трьохрядний анкерних агрегатів FMS включають в себе Паралелограмна конструкцію важелів, що дозволяє зберігати рівномірну глибину загортання насіння. Таким чином, дискові і анкерні сошники працюють незалежно від міцної рами перетином 127 мм х 127 мм. Передня частина агрегату оснащена високоміцним зчіпним пристроєм, рівномірно передає тягову навантаження на трактор. При розкладанні агрегатів c робочою шириною 6 метрів, що складаються секції утворюють цільну, рівну конструкцію. Агрегати з робочою шириною 8 метрів можуть бути опціонально обладнані додатковими колесами на
крилах рами. Це утворює трисекційну конструкцію для більш якісного копіювання контуру поля.

Посівні комплекси серії FMS з дисковими сошниками забезпечують рівномірний і точне розміщення насіння при збереженні цілісності посівного ложа. Це досягається завдяки комбінації тонкого, але в той же час надміцного диска і унікального
низкопрофильного скребка LDxTM, який гарантує пряму і точну траєкторію подачі насіння і добрив максимально низько до ріжучого краю диска.

Посівні комплекси серії FMS з анкерними сошниками забезпечують чудове копіювання контуру поля навіть при посіві на невелику глибину завдяки параллелограммной конструкції важеля з пропорцією роботи 2: 1.
 
 Система для внесення добрив в міжряддя MRB. Система MRB від Bourgault забезпечує оптимальне розміщення добрив в міжряддя при будь-яких умовах, збільшуючи Ваш заробіток навіть в посушливі роки. За допомогою дискових сошників MRB проводиться внесення повних норм азотних і сірковмісних добрив
на безпечній від насіння відстані.
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
¿vende vehículos o maquinaria?
¡hagalo con nosotros!
Anuncios similares