Queja sobre el anuncio:
MAN TGA, TGX, TGS, TGL, TGM cylinder block 430 PS, 440 PS, 480 PS, 4 bloque de motor para MAN TGA, TGX, TGL, TGM tractora
Indique cuál es el motivo de la queja:
Comentario sobre la queja