Queja sobre el anuncio:
Renault Mascott 120 DCI Kontener 4.50 M + Winda ! Bez Korozji !
Indique cuál es el motivo de la queja:
Comentario sobre la queja